Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zmiana zasad odwiedzin pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

W związku ze wzrostem zachorowalności na SARS-COV-2 oraz inne infekcje wirusowe i wynikającą z tego potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia, wprowadza się ograniczenia w odwiedzaniu pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zmiana zasad odwiedzin pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Zdjęcie główne
2023-11-20

Najważniejsze zasady: 

 

 • Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby odwiedzającej na sali chorych (maksymalnie 20 minut).
 • Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się w godzinach określonych przez Koordynatorów Oddziałów – SPRAWDŹ GODZINY.
 • Pacjenci małoletni na Oddziałach Pediatrycznych mogą pozostawać pod opieką jednego opiekuna przez całą dobę.
 • W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po każdorazowym uzgodnieniu z Koordynatorami Oddziałów lub lekarzem dyżurnym 
 • Osoby odwiedzające pacjentów musza być zdrowe, bez objawów infekcyjnych.
 • Przed wejściem na oddział są one zobowiązane do przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek. W przypadku, gdy odwiedzający nie posiada własnej maski, personel medyczny danego oddziału jest zobowiązany do wydania jednorazowej maseczki. 

 

W czasie pobytu w oddziale szpitalnym:

 • Obowiązkowo dezynfekują ręce przed i po kontakcie z pacjentem.
 • Stosują się do wszystkich poleceń i wskazówek personelu medycznego.
 • Przed opuszczeniem oddziału dezynfekują ręce.

 

Odwiedzający, którzy nie zastosują się do zasad mogą zostać poproszeni o opuszczenie oddziału.

 

Z uwagi na potencjalne ryzyko zakażenia u pacjentów po przeszczepach oraz w trosce o zdrowie i życie innych pacjentów od 17 listopada 2023 r. wstrzymuje się odwiedziny w oddziałach:

 • II Oddziale Kardiologii i Angiologii
 • Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
 • Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
 • Transplantacyjnym z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej.

 

W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach na oddziałach, dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po każdorazowym uzgodnieniu z Koordynatorami Oddziałów lub lekarzem dyżurnym.

 

Wstrzymanie odwiedzin obowiązuje do dnia 17 grudnia 2023 r. W przypadku utrzymującego się wzrostu zachorowalności na SARS-COV-2 oraz inne infekcje wirusowe ten okres może ulec przedłużeniu.

 

Dziękujemy za przestrzeganie zasad!