Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Witamy

w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, znakomitym szpitalu kardiologiczno-kardiochirugicznym, należącym do wiodących ośrodków w Polsce.

widok na recepcję budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz fragment repliki statku Batawia

 

Nikt choroby nie wybiera. Wolimy myśleć, że chorują inni, że ten problem nas nie dotyczy. Ale któregoś dnia choroba puka także do naszych drzwi. Z cieszących się zdrowiem, aktywnych osób nagle stajemy się wymagającymi pomocy medycznej pacjentami. Zachorowanie nieodłącznie wiąże się z lękiem, stresem i dużą niepewnością co do stanu własnego zdrowia, przebiegu leczenia i dalszego życia. Aby pomóc Państwu oswoić się z nową sytuacją i rozwiać Państwa obawy, chciałbym zaprosić Państwa do naszego ośrodka -tak jak zaprasza się oczekiwanych Gości do własnego, dobrze funkcjonującego i zorganizowanego domu. 


O wysokiej pozycji naszego szpitala decyduje bardzo wiele czynników. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przedstawię w skrócie tylko te najważniejsze: 


1. Znakomici Ludzie 


Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, diabetologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów, rehabilitantów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. Nasz personel wyróżnia nie tylko wysoki profesjonalizm oraz ekspercki poziom przygotowania zawodowego, zdobywanego w kraju i za granicą w ramach międzynarodowych staży, ale także empatyczne podejście do chorego człowieka, serdeczność i troska.


2. Bardzo dobre warunki


Dzięki rozbudowie naszego szpitala oraz uruchomieniu dwóch nowoczesnych budynków - Pawilonu B w 2011 r. oraz C w roku 2015, nasi Pacjenci przebywają w bardzo komfortowych warunkach, porównywalnych z najlepszymi europejskimi oraz światowymi ośrodkami. Naszym pacjentom oferujemy dwułóżkowe sale chorych, najnowocześniejszy sprzęt i aparatura medyczna, wygodne pokoje socjalne do spotkań z rodziną a także bezprzewodowy dostęp do internetu. 


3. Najnowocześniejszy sprzęt medyczny 


Nasz szpital jest wyposażony w sprzęt oraz aparaturę potrzebną do najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej diagnostyki i leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych oraz dzieci. Nasz szpital jako pierwszy w Polsce uruchomił prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog oraz anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. Sala hybrydowa to połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną, połączenie które daje możliwość przeprowadzania niezwykle trudnych, kompleksowych zabiegów, u chorych bardzo „obciążonych”, często wcześniej dyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego. Jest ona jedną z pięciu sal operacyjnych jakimi dysponuje nasz ośrodek. W najnowocześniejszy sprzęt wyposażonych jest także 7 sal interwencji sercowo-naczyniowych dla dorosłych i dzieci, w tym 2 do elektrofizjologii i elektroterapii. 


4. Nowoczesna organizacja procesu diagnostycznego i leczenia 


W Śląskim Centrum Chorób Serca przyjęliśmy system przyjaznych dla chorego i personelu leczącego rozwiązań, które stawiają pacjenta w centrum naszych działań, a jednocześnie czynią jego pobyt w szpitalu przyjemniejszym, mniej traumatycznym. Podczas pobytu w naszym szpitalu opiekę nad chorym sprawuje zespół złożony z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji, dietetyków i personelu pomocniczego. To połączenie - znakomitego, doświadczonego i oddanego Pacjentowi Zespołu z dostępem do nowoczesnego sprzętu gwarantuje sukces w ratowaniu życia i przywracaniu zdrowia. 


5. Dbamy o najwyższą jakość


Potwierdzeniem najwyższego poziomu funkcjonowania naszego szpitala jest przyznany w 2014 i 2017 roku Certyfikat Akredytacyjny, który dostarcza pewności pacjentom, że personel Śląskiego Centrum pracuje zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi a sam szpital ma bardzo dobrą, profesjonalną jakość udzielanych świadczeń. Standardy akredytacyjne obejmują bardzo szeroki zbiór zagadnień, nie tylko bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów, ale również dotyczących procesów wspierających, których prawidłowy przebieg ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjenta.


6. Akademickość zobowiązuje


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, ale jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy. Jesteśmy dumni z naszych możliwości szkolenia przed i podyplomowego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, m.in. biosymulatorów, które są trwałym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, chirurgów ogólnych i naczyniowych oraz lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych. 


7. Współpraca międzynarodowa i krajowa 


Dzielenie się doświadczeniami z innymi oraz pozyskiwanie dobrych doświadczeń od najlepszych w Europie i na świecie to bardzo ważny element rozwoju i doskonalenia zawodowego naszej kadry. Systematyczna współpraca międzynarodowa owocuje częstymi wspólnie organizowanymi konferencjami, warsztatami, seminariami szkoleniowymi w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii i leczenia niewydolności serca. Taka współpraca, o której szerzej piszemy w charakterystyce poszczególnych Klinik i Oddziałów to wyjątkowo ważny czynnik rozwoju i równania się do najlepszych na świecie. 


8. Transparentność i budowanie zaufania miedzy leczonymi a leczącymi


Ważną cechą wyróżniającą Śląskie Centrum Chorób Serca, w opinii Pacjentów i ich rodzin, jest fakt, że Pacjent informowany jest o tym że korupcja w tym Szpitalu nie istnieje i nie ma zwyczaju gratyfikacji finansowej lub rzeczowej lekarzy i personelu medycznego. Ten przykład do naśladowania sprawia, że Ośrodek nasz zyskuje w oczach naszych Pacjentów i cieszy się dobrą opinią.


9. Poszanowanie Praw Pacjenta - szacunek dla chorego i poszanowanie jego praw do swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi, prawa do wszechstronnej informacji o stanie zdrowia, praktyk religijnych ale także prawa do tajemnicy choroby


Kodeks etyczny jest zbiorem praw, z którymi zostaje zaznajomiony każdy pacjent przyjmowany do leczenia szpitalnego. Chory i jego rodzina ma dostęp do Dyrekcji Szpitala, Kierowników i koordynatorów poszczególnych klinik i oddziałów, kierowników pracowni SCCS oraz do rzecznika praw pacjenta. 


10. SCCS - dobra marka


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów i obecnych liderów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii. Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce i wiodące pozycje w ogólnopolskich rankingach szpitali na ”Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też Bezpieczny Szpital, organizowanych przez redakcje takich czasopism jak Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Polska The Times Dziennik Zachodni i inne.   
Od lat rozbudowa oraz ciągły rozwój naszego szpitala umożliwiają nam fundusze unijne, wygospodarowane własne oszczędności, hojność naszych Sponsorów, a także programy Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego. 


Szanowni Państwo, 


życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności zapewniamy jednocześnie Państwa o naszej niezmiennej gotowości do niesienia pomocy potrzebującym chorym.

 

Z wyrazami szacunku,


Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu