Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Witamy

w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, znakomitym szpitalu kardiologiczno-kardiochirugicznym, należącym do wiodących ośrodków w Polsce.

 

 

Nikt choroby nie wybiera. Wolimy myśleć, że chorują inni, że ten problem nas nie dotyczy. Ale któregoś dnia choroba puka także do naszych drzwi. Z cieszących się zdrowiem, aktywnych osób nagle stajemy się wymagającymi pomocy medycznej pacjentami. Zachorowanie nieodłącznie wiąże się z lękiem, stresem i dużą niepewnością co do stanu własnego zdrowia, przebiegu leczenia i dalszego życia. Aby pomóc Państwu oswoić się z nową sytuacją i rozwiać Państwa obawy, chciałbym zaprosić Państwa do naszego ośrodka -tak jak zaprasza się oczekiwanych Gości do własnego, dobrze funkcjonującego i zorganizowanego domu. 


O wysokiej pozycji naszego szpitala decyduje bardzo wiele czynników. Pozwólcie, drodzy Państwo, że przedstawię w skrócie tylko te najważniejsze: 


1. Znakomici Ludzie 


Zespół SCCS składa się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy: kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, diabetologów, radiologów, chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, pulmonologów i transplantologów, rehabilitantów oraz wspaniałych i troskliwych pielęgniarek i personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. Nasz personel wyróżnia nie tylko wysoki profesjonalizm oraz ekspercki poziom przygotowania zawodowego, zdobywanego w kraju i za granicą w ramach międzynarodowych staży, ale także empatyczne podejście do chorego człowieka, serdeczność i troska.


2. Bardzo dobre warunki


Dzięki rozbudowie naszego szpitala oraz uruchomieniu dwóch nowoczesnych budynków - Pawilonu B w 2011 r. oraz C w roku 2015, nasi Pacjenci przebywają w bardzo komfortowych warunkach, porównywalnych z najlepszymi europejskimi oraz światowymi ośrodkami. Naszym pacjentom oferujemy dwułóżkowe sale chorych, najnowocześniejszy sprzęt i aparatura medyczna, wygodne pokoje socjalne do spotkań z rodziną a także bezprzewodowy dostęp do internetu. 


3. Najnowocześniejszy sprzęt medyczny 


Nasz szpital jest wyposażony w sprzęt oraz aparaturę potrzebną do najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej diagnostyki i leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych oraz dzieci. Nasz szpital jako pierwszy w Polsce uruchomił prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog oraz anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. Sala hybrydowa to połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną, połączenie które daje możliwość przeprowadzania niezwykle trudnych, kompleksowych zabiegów, u chorych bardzo „obciążonych”, często wcześniej dyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego. Jest ona jedną z pięciu sal operacyjnych jakimi dysponuje nasz ośrodek. W najnowocześniejszy sprzęt wyposażonych jest także 7 sal interwencji sercowo-naczyniowych dla dorosłych i dzieci, w tym 2 do elektrofizjologii i elektroterapii. 


4. Nowoczesna organizacja procesu diagnostycznego i leczenia 


W Śląskim Centrum Chorób Serca przyjęliśmy system przyjaznych dla chorego i personelu leczącego rozwiązań, które stawiają pacjenta w centrum naszych działań, a jednocześnie czynią jego pobyt w szpitalu przyjemniejszym, mniej traumatycznym. Podczas pobytu w naszym szpitalu opiekę nad chorym sprawuje zespół złożony z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji, dietetyków i personelu pomocniczego. To połączenie - znakomitego, doświadczonego i oddanego Pacjentowi Zespołu z dostępem do nowoczesnego sprzętu gwarantuje sukces w ratowaniu życia i przywracaniu zdrowia. 


5. Dbamy o najwyższą jakość


Potwierdzeniem najwyższego poziomu funkcjonowania naszego szpitala jest przyznany w 2014 i 2017 roku Certyfikat Akredytacyjny, który dostarcza pewności pacjentom, że personel Śląskiego Centrum pracuje zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi a sam szpital ma bardzo dobrą, profesjonalną jakość udzielanych świadczeń. Standardy akredytacyjne obejmują bardzo szeroki zbiór zagadnień, nie tylko bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów, ale również dotyczących procesów wspierających, których prawidłowy przebieg ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjenta.


6. Akademickość zobowiązuje


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, ale jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (SUM) w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy. Jesteśmy dumni z naszych możliwości szkolenia przed i podyplomowego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, m.in. biosymulatorów, które są trwałym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, chirurgów ogólnych i naczyniowych oraz lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych. 


7. Współpraca międzynarodowa i krajowa 


Dzielenie się doświadczeniami z innymi oraz pozyskiwanie dobrych doświadczeń od najlepszych w Europie i na świecie to bardzo ważny element rozwoju i doskonalenia zawodowego naszej kadry. Systematyczna współpraca międzynarodowa owocuje częstymi wspólnie organizowanymi konferencjami, warsztatami, seminariami szkoleniowymi w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii, transplantologii i leczenia niewydolności serca. Taka współpraca, o której szerzej piszemy w charakterystyce poszczególnych Klinik i Oddziałów to wyjątkowo ważny czynnik rozwoju i równania się do najlepszych na świecie. 


8. Transparentność i budowanie zaufania miedzy leczonymi a leczącymi


Ważną cechą wyróżniającą Śląskie Centrum Chorób Serca, w opinii Pacjentów i ich rodzin, jest fakt, że Pacjent informowany jest o tym że korupcja w tym Szpitalu nie istnieje i nie ma zwyczaju gratyfikacji finansowej lub rzeczowej lekarzy i personelu medycznego. Ten przykład do naśladowania sprawia, że Ośrodek nasz zyskuje w oczach naszych Pacjentów i cieszy się dobrą opinią.


9. Poszanowanie Praw Pacjenta - szacunek dla chorego i poszanowanie jego praw do swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi, prawa do wszechstronnej informacji o stanie zdrowia, praktyk religijnych ale także prawa do tajemnicy choroby


Kodeks etyczny jest zbiorem praw, z którymi zostaje zaznajomiony każdy pacjent przyjmowany do leczenia szpitalnego. Chory i jego rodzina ma dostęp do Dyrekcji Szpitala, Kierowników i koordynatorów poszczególnych klinik i oddziałów, kierowników pracowni SCCS oraz do rzecznika praw pacjenta. 


10. SCCS - dobra marka


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to szpital znany w kraju i zagranicą. To znana marka, która symbolizuje miasto Zabrze i nowoczesną, solidną, śląską i polską medycynę. Powstanie tej marki to efekt pracy wybitnych pionierów i obecnych liderów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii. Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce i wiodące pozycje w ogólnopolskich rankingach szpitali na ”Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też Bezpieczny Szpital, organizowanych przez redakcje takich czasopism jak Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Polska The Times Dziennik Zachodni i inne.   
Od lat rozbudowa oraz ciągły rozwój naszego szpitala umożliwiają nam fundusze unijne, wygospodarowane własne oszczędności, hojność naszych Sponsorów, a także programy Ministerstwa Zdrowia i Marszałka województwa śląskiego. 


Szanowni Państwo, 


życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności zapewniamy jednocześnie Państwa o naszej niezmiennej gotowości do niesienia pomocy potrzebującym chorym.

 

Z wyrazami szacunku,


Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu