Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Dla studentów

W SCCS prowadzone są zajęcia dla studentów:

 • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko –Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunek Lekarski
 • Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Dietetyka oraz Ratownictwo Me-dyczne,
 • Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunki Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia
 • Politechniki Śląskiej, kierunek Bioinżynieria.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla studentów III, IV, V i VI roku, obejmując kardiologię kliniczną, kardiologię inwa-zyjną, elektrofizjologię i elektroterapię, kardiologię dzieci, kardiochirurgię, transplantologię, intensywną terapię, sztuczne narządy, rehabilitację, dietetykę oraz wybrane aspekty kardiologii doświadczalnej. Przy każdej katedrze i oddziale klinicz-nym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą techniki wysoko-specjalistyczne. Ważnym elementem jest kształcenie studentów z uniwersytetów medycznych z krajów europejskich np. Niemiec, Czech, Słowacji, Turcji, w ramach międzynarodowego programu Socrates/Erasmus.