Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

10-lecie budynku B

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Dzień 26 kwietnia 2021 r. jest dla społeczności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dniem szczególnie zapamiętanym i radosnym.

2021-04-27
 
Otóż przed 10 laty, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców woj. śląskiego w zakresie ochrony zdrowia, w szczególnie trudnym i wymagającym obszarze medycyny sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci, oddaliśmy na potrzeby chorych tzw. budynek „B”.
 
 
Drodzy Państwo,
 
dzięki powstaniu tego budynku, Śląskie Centrum Chorób Serca odzyskało nową jakość w organizacji leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci.
 
Przypomnijmy, co znalazło się w tym nowym budynku:
 
– Nowoczesny zespół wielospecjalistycznych poradni wzorowany na kanadyjskim modelu Vancouver. Wreszcie udało się zrealizować marzenia i stary „barak”, w którym latem było gorąco, a zimą zimno, został zastąpiony nowymi pomieszczeniami w budynku „B”. Powstałe poradnie specjalistyczne umożliwiły realizację porad przez Zespół lekarsko-pielęgniarski w sposób najnowocześniejszy w owym okresie, z dostępnością telekonsultacji kardiologicznej i kardiochirurgicznej.
 
- Powstała z prawdziwego zdarzenia Poradnia Transplantacyjna, która prowadzi opiekę pacjentów przed- i po transplantacji serca, płuc z terenu całego kraju. Pacjenci uratowani dzięki kardiologom i kardiochirurgom z Zabrza pozostają pod naszą opieką ambulatoryjną w tejże poradni. Nowością tego budynku była możliwość wykonania nawet biopsji endomiokardialnej w trybie ambulatoryjnym, co było wcześniej niemożliwe i niedostępne w Polsce.
 
– Znacząco rozwinęła się zabrzańska kardiologia, do której dyspozycji oddano nowoczesny oddział kardiologii z pracownią hemodynamiczną i elektrofizjologiczną, istotnie wzmacniając potencjał i poprawiając dostępność pacjentów do nowoczesnego leczenia w trybie 24-godzinnym. Pionierem i twórcą zabrzańskiego nowoczesnego programu leczenia zawału serca z dostępnością pracowni hemodynamicznych w trybie 24-godzinnym był prof. Stanisław Pasyk.
 
– Powstał nowoczesny oddział kardiochirurgii, dzięki któremu dziedzictwo prof. Zbigniewa Religi i prof. Mariana Zembali było dalej rozwijane w obszarze nowoczesnej kardiochirurgii, która wzbogacona o istniejącą w tym budynku nowoczesną salę hybrydową, umożliwiła wykonywanie przez eksperckie zespoły zabrzańskich lekarzy nowatorskich zabiegów z wykorzystaniem nowych technologii.
 
– Postęp w medycynie wymagał podjęcia nowych wyzwań, które zapoczątkował prof. Zbigniew Religa, pionier mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce, które dynamicznie rozwijali jego następcy we współpracy z kardiologami, elektrofizjologami, anestezjologami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami. Dynamicznie rozwinął się w Polsce program mechanicznego wspomagania krążenia implantowalnymi komorami. Powstałe w tym zespole rozwiązania, takie jak małoinwazyjna implantacja sztucznej lewej komory wspomagania serca, są oryginalnymi osiągnięciami Zabrza, które zostały wysoko ocenione w Europie i na świecie. Istniejąca w tym budynku ultranowoczesna sala hybrydowa, jedna
z pierwszych w Polsce, otworzyła nowe możliwości dla kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych, endowaskularnych, angiologów, radiologów i kardiologów pracujących wspólnie dla dobra chorego.
 
– Powstał nowoczesny Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci kierowany przez znakomitych ekspertów, tj. dra Szymona Pawlaka i dr Joannę Śliwkę we współpracy z kardiologami dziecięcymi, tj. dr. Arkadiuszem Wierzykiem, dr. Jarosławem Rycajem, dr Anną Obersztyn-Zawiślan i dr. Adamem Grzybowskim i innymi, którzy w znaczący sposób wzmocnili polską kardiochirurgię wrodzonych wad serca nie tylko u dzieci, ale także szczególnie trudną grupę noworodków z ciężkimi wadami serca.
 
– Powstał nowoczesny Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Nowych Technologii Medycznych wzbogacony o znakomite sale dydaktyczne i symulatory medyczne (w zakresie interwencyjnej kardiologii, kardiochirurgii, echokardiografii, resuscytacji włącznie z ECMO) dla potrzeb dydaktyki przed- i podyplomowej. Ośrodek jest znanym już w Polsce miejscem, gdzie odbywają się ciekawe warsztaty, szkolenia, webinaria i sympozja, a nawet egzaminy ogólnopolskie dla personelu medycznego.
 
– Szczególnym osiągnięciem było powstanie nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, ponieważ dotychczasowe zaplecze dydaktyczne w tym względzie było wyjątkowo niewystarczające. Aula im. Prof. Z. Religi oraz kilkanaście sal seminaryjnych stanowią filar nowoczesnej dydaktyki dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ale także kursów specjalistycznych, które są realizowane w SCCS.
 
– Chciałbym przy tej szczególnej okazji, jako Gospodarz i Dyrektor SCCS, przywołać Państwu szczególnie bliskie mi miejsce jakim jest kaplica, dzięki której chorzy mogą mieć możliwość uczestniczenia online we mszy świętej prowadzonej przez Ojców Kamilianów, których działalność służącą chorym bardzo wysoko oceniamy.
 
– Zwróćcie Państwo uwagę na żaglowiec s/y Batavia, który jest symbolem wielkiego wysiłku i olbrzymiej pracy zabrzańskiego zespołu. Ten słynny holenderski żaglowiec, symbol jedności i przeciwdziałania konfliktom, stał się silnym przekazem i wizytówką naszego szpitala.
 
 
Drodzy Państwo,
 
Zapraszam do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zobaczycie jak powstała nowoczesna infrastruktura w minionych latach, aby coraz lepiej służyć Bliźnim w chorobie, w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci.
 
Dzisiaj, kiedy powstaje nowe SCCS (budynek „A bis”) i kiedy wspólnie tworzymy nowe wizje rozwoju, zapewniam Państwa w imieniu całej społeczności SCCS w Zabrzu, że podołamy nowym trudnym wyzwaniom. Od początku pandemii, we współpracy z Gospodarzami woj. śląskiego, samorządami miast i Śląskim Oddziałem NFZ, zaangażowaliśmy się w pomoc dla ofiar COVID-19, będąc na pierwszej linii frontu i podobnie jak wiele innych ambitnych szpitali na Śląsku i w kraju, uratowaliśmy wielu chorych. Niezależnie od istniejących ograniczeń i utrudnień pandemii utrzymaliśmy ciągłość i dostępność przyjęć i konsultacji dla chorych non covid, dorosłych i dzieci, aby służyć specjalistyczną pomocą.
 
Misja SCCS „Ratować, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję” była, jest i będzie realizowana z naszym maksymalnym zaangażowaniem i ofiarnością, a żaglowiec Batavia będzie nas przestrzegał przed sporami i konfliktami, skądkolwiek by nie pochodziły i będzie nas wzmacniał, strzegł i bronił jak tarcza.
Pozdrawiam Państwa w imieniu Własnym i Współpracowników w poczuciu dumy i radości z tego wszystkiego, co wspólnie już stworzyliśmy dzięki wielkim pionierom Zabrza tj. prof. Z.Religi, prof. S.Pasyka, dr L.Goldstein i ambitnym następcom.
 
 
Z wiosennymi pozdrowieniami, życzeniami zdrowia i nadzieją,
 
prof. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Honorowy profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach