Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Wyróżnienie Św. Kamila dla pana profesora Mariusza Gąsiora

W minioną sobotę, 11.06.2020 r. w Zabrzu odbyła się uroczystość przyznania Wyróżnień im. św. Kamila. Szczególne gratulacje składamy jednemu z laureatów prof. Mariuszowi Gąsiorowi, Kierownikowi III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w SCCS.

Uroczystość wręczenia Wyróżnień św. Kamila
2020-07-14

Statuetki wręczyła pani Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze oraz pani Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze.

Laureatami zostali:

  • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior - za pełną poświęcenia i empatii służbę na rzecz chorych, którą pełni od ponad 30 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz pełną zaangażowania i sukcesów działalność naukową;
  • śp. Wiesław Świderski - pośmiertnie - za 25 lat niestrudzonej i twórczej pracy w Filharmonii Zabrzańskiej, nieodpłatne i całkowicie bezinteresowne opracowanie utworów na potrzeby szkół muzycznych oraz promocję zabrzańskiego środowiska muzycznego na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym;
  • firma transportu sanitarnego ESKULAP - za wieloletnią, aktywną i efektywną służbę na rzecz zabrzan, wsparcie działań charytatywnych, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz nieodpłatnie prowadzone działania i akcje ratownicze;
  • Muzeum Górnictwa Węglowego - za wielki wkład w pielęgnowanie śląskiego, duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Święty Kamil jest patronem Zabrza od 1996 roku. Wyróżnienie im. św. Kamila ustanowione zostało uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z 21 maja 2001 r., aby uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza. Do tej pory nadano 57 wyróżnień osobom, instytucjom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom społecznym, które poprzez różnorodne działania wniosły szczególny wkład w życie miasta lub za sprawą swoich osiągnięć przyczyniły się do wzrostu jego znaczenia w kraju i na świecie.

Wszystkim tegorocznym laureatom gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia!!!

 

(foto: Jarosław Kopciuch /www.um.zabrze.pl)