Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W Zabrzu ruszył pierwszy w Polsce program wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych u dzieci

„Lipidogram dla pierwszaka” – ma objąć wszystkich uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu Zabrza, czyli ok. 1500 dzieci. Autorami programu są kardiolodzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Celem programu jest zidentyfikowanie grupy „pierwszaków” z zaburzeniami lipidowymi, tym z hipercholesterolemią rodzinną, czyli wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie chorobą prowadzącą do przedwczesnej miażdżycy. W tym celu u każdego z dzieci wykonane będzie badanie stężenia cholesterolu oraz badanie wagi, wzrostu i obwodu brzucha, by określić BMI (wskaźnik masy ciała). Wczoraj jako pierwsi zostali przebadani uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu.

nakłuty palec z kroplą krwi u dziecka, obok leżący lipidometr
2023-11-10

Jak dotąd żaden rejon Polski, żadne miasto ani żadna gmina nie wykonały u siebie podobnych badań. Jest to projekt nowatorski, unikatowy w skali polskiej. Współorganizatorami projektu są Urząd Miasta w Zabrzu, któremu dziękujemy za wsparcie finansowe, oraz Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – wyjaśnia prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Kliniki Kardiologii SUM w SCCS w Zabrzu.

 

- U wielu chorych mamy dowody na przedwczesne występowanie choroby wieńcowej, udarów mózgu i nagłych zgonów w młodym wieku. Za część z nich odpowiedzialna jest hipercholesterolemia rodzinna. Na świecie żyje ok. 30 milionów chorych z tym typem hipercholesterolemii, w samej Polsce jest to liczba ok. 200 tysięcy osób, z czego większość nie ma świadomości istnienia choroby. Choroba skutkuje przedwczesną miażdżycą, czego skutkiem są zawały serca lub udary mózgu u pacjentów przed 30 rokiem życia. Co więcej, jak wynika z naszych wcześniejszych badań, większość rozpoznań przedwczesnej miażdżycy, w tym hipercholesterolemii rodzinnej zostaje postawionych dopiero po zawale serca lub udarze mózgu – mówi dr hab. Krzysztof Dyrbuś kardiolog z III Kliniki Kardiologii w SCCS prowadzący program.

 

Zdaniem Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prof. dr hab. med. Piotra Przybyłowskiego: -W ostatnich latach intensywny rozwój kardiologii interwencyjnej spowodował znaczną poprawę w leczeniu chorych z zawałem serca zarówno jeśli chodzi o dostępność oddziałów jak i o poprawę rokowania odległego. Niestety pomimo tego do szpitali nadal trafia zbyt wiele młodych osób, u których przedwcześnie rozwija się miażdżyca.

 

Hipercholesterolemia rodzinna jest schorzeniem wrodzonym, dziedziczonym w sposób dominujący. Z tego powodu w odróżnieniu od licznych modyfikowalnych czynników ryzyka miażdżycy, takich jak: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i nabyte zaburzenia gospodarki lipidowej, choroba należy do niemodyfikowalnych czynników miażdżycy (takich jak wiek i płeć męska). Podejrzewa się ją w przypadku obecności stężenia cholesterolu całkowitego wynoszącego ponad 310 mg/dl i/lub cholesterolu LDL ponad 190 mg/dl przy współistniejącym prawidłowym stężeniu trójglicerydów. U chorych mogą m.in. występować żółtaki ścięgien, czy pierścień rogówkowy. Dowodem na nią jest badanie genetyczne, wykrywające jedną z mutacji genowych.  – W Polsce rocznie dochodzi do 80 tysięcy zawałów serca. Jak wynika z naszych wcześniejszych badań u części chorych dochodzi do zawału z powodu przedwczesnej miażdżycy. Problem dotyczy zarówno młodych kobiet, jak i młodych mężczyzn, w tym hipercholesterolemia rodzinna (pewna i prawdopodobna) odpowiada za ok 3% zawałów. U tych pacjentów do zawału dojść może między 30 a 50 rokiem życia – dodaje prof. M. Gąsior.

 

Jeśli specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca zdiagnozują hipercholesterolemię rodzinną u „pierwszaka” to, ze względu na jej genetyczne podłoże, opieką zostanie objęta cała rodzina.  - Wartością dodaną projektu będzie możliwość przeprowadzenia diagnostyki kaskadowej, która obejmie rodzeństwo i rodziców dziecka z zaburzeniami lipidowymi. Może to uchronić całe rodziny przez tragicznym w skutkach zdarzeniem takim jak zawał serca, czy udar mózgu – ocenia prof. M. Gąsior.

 

Szacuje się, że w Polsce wskaźnik występowania hipercholesterolemii rodzinnej jest nieco wyższy niż w krajach Europy Zachodniej. - W rozwoju przedwczesnej miażdżycy organizm pacjenta od najmłodszych lat jest narażony na „bombardowanie” cholesterolem LDL („złym”), co powoduje, że naczynia wieńcowe u 45-latka mają wygląd taki jak u 70-latka bez hipercholesterolemii rodzinnej. Możliwość przebadania populacji miasta Zabrze daje nam unikatową możliwość znalezienia osób zagrożonych przedwczesną miażdżycą. Gdyby program udało się kontynuować w latach kolejnych, moglibyśmy stworzyć jedyną w skali Polski mapę rodzin z hipercholesterolemią rodziną, a nasze doświadczenia mogłyby stać się podstawą wdrożenia podobnego projektu dotyczącego pierwotnej profilaktyki przedwczesnej miażdżycy w całej Polsce – mówi dr hab. K. Dyrbuś.

 

Już pierwszy dzień badań przyniósł konkretne wyniki – wśród prawie 60 przebadanych dzieci u 4 stwierdzono podwyższone stężenia cholesterolu i te dzieci zostały skierowane do dalszej diagnostyki. Organizatorzy bardzo dziękują za zaangażowanie w pobieranie krwi u dzieci pielęgniarkom: dr Krystynie Czapli, mgr Marzenie Regule i mgr Annie Gibas oraz za przygotowanie niespodzianek dla dzieci P. Alicji Chachaj, Prezes Fundacji SCCS.