Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Rozpoczęcie działalności budynku A+ Śląskiego Centrum Chorób Serca

W związku z rozpoczęciem działalności nowopowstałego segmentu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - budynku A+  informujemy, że zlokalizowano tam następujące jednostki organizacyjne, dostosowane do najnowszych wymogów i zadań medycyny sercowo-naczyniowej:

Wejście do budynku A+
2022-09-02
 • Izba Przyjęć
 • Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM
 • Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej
 • Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM
 • I Oddział Kardiologii i Angiologii
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 • Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
 • Zespół Pracowni Naukowych
 • Pracownia Rejestrów Medycznych i Badań Populacyjnych
 • Zakład Prewencji i Wczesnej Diagnostyki Chorób Układu Krążenia i Oddechowego u Osób w Wieku Produkcyjnym
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych z poszczególnymi sekcjami:
 • Sekcja Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Sekcja Diagnostyki Zaburzeń Układu Krzepnięcia
 • Sekcja Monitorowania Leków
 • Pracownie:
 • Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Oddychania
 • Echokardiografii Dorosłych
 • Echokardiografii i Elektrokardiografii Dzieci
 • Radiologii Zabiegowej dla Dzieci
 • Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
 • Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
 • Rentgenodiagnostyki
 • Zaburzeń Rytmu Serca oraz Elektrokardiografii Dorosłych

Jest nam niezmiernie miło, że postępujący rozwój Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu może przyczynić się do poprawy jakości leczenia pacjentów. Wobec tego z przyjemnością udostępniamy Państwu doskonale wyposażony i nowoczesny budynek A+, aby móc jeszcze lepiej realizować naszą misję:

„Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję”