Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Podpisanie umowy o dotację

Uchwałą nr 758/330/VI/2022 z dnia 5 maja 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego w ślad za Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/42/2/2022 przyznał Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu środki na dofinansowanie inwestycji  pn.:„Budowa i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, realizowanej  w ramach projektu pt:„Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi”.

 

2022-05-24

W dniu 24 maja 2022r.  Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, w Auli im. Prof. Zbigniewa Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uroczyście podpisał umowę o dotację w kwocie 12 000 000 zł, przeznaczoną na ww. cel.