Zabrze Heart Failure Risk Score

Kalkulator rokowania chorych z niewydolnością serca.

Szacowane ryzyko zgonu
w okresie 12 miesięcy: 0% *

* Wyniki analiz wykonanych za pomocą Kalkulatora Zabrze nie moga stanowić podstaw do podejmowania samodzielnych decyzji terapeutycznych. Każde postępowanie, w tym zmiana leczenia, powinny być uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Do kalkulatora należy wprowadzić wyniki badań wykonanych u pacjenta w stanie optymalnego wyrównania niewydolności serca.

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Dział Nauki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, SCCS w Zabrzu

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach