Zabrze Heart Failure Risk Score

The prognosis calculator for patients with heart failure

Estimated death risk
within 12 months: 0% *

* Wyniki analiz wykonanych za pomocą Kalkulatora Zabrze nie moga stanowić podstaw do podejmowania samodzielnych decyzji terapeutycznych. Każde postępowanie, w tym zmiana leczenia, powinny być uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

The results of tests performed on a patient with optimal control of heart failure should be entered into the calculator.

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Dział Nauki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, SCCS w Zabrzu

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach