Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Zadania poradni

Celem poradni jest ustalenie bądź weryfikacja rozpoznania wrodzonej wady serca oraz ukierunkowanie dalszego postępowania.

Kompleksowa diagnostyka wykonywana jest w oparciu o badania: EKG, UKG, Holter-EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy, tomografię komputerową, badania laboratoryjne itp.
Poradnia zajmuje się również kontrolą kardiologiczną pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych wrodzonych wad serca oraz leczonych metodami interwencyjnymi, prowadzi także wstępną diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia u tych pacjentów.