Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Pobrania wielonarządowe i opieka nad dawcą wielonarządowym

 • Poltransplant, Centralny Rejestr Sprzeciwów – organizacja i funkcjonowanie w Polsce
 • organizacja prawna komisji ds. orzekania śmierci pnia mózgu
 • ośrodki regionalne ds. koordynacji i przeszczepiania narządów, tkanek, komórek
 • warunki kwalifikacji dawcy serca
 • sposób przeprowadzania pobrania serca:
 • do transplantacji
 • jako homograft

Kwalifikacja chorych do transplantacji serca:

 • podstawowe zasady farmakoterapii u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością serca
 • organizacja opieki nad biorcą oczekującym na przeszczep w systemie ambulatoryjno-szpitalnym
 • prognozowanie czasu przeżycia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia
 • kwalifikacja pacjenta z niewydolnością serca do zabiegu przeszczepienia serca
 • ocena żywotności mięśnia sercowego
 • test wysiłkowy z analizą zużycia tlenu
 • pomiar ciśnień i oporów płucnych
 • rola badania ultrasonograficznego
 • badania laboratoryjne ze szczególnym uwzględnieniem badań immunologicznych
 • metody mechanicznego wspomagania krążenia jako pomostu do transplantacji serca

Organizacja atywnej listy potencjalnych biorców serca

 

Prowadzenie ambulatoryjne i szpitalne pacjentów po transplantacji serca:

 • ortotopowy i heterotopowy przeszczep serca – metody chirurgiczne
 • wczesne powikłania chirurgiczne zabiegu przeszczepienia serca
 • immunosupresja:
 • podstawowe leki immunosupresyjne: cyklosporyna-A, takrolimus, sirolimus, azatiopryna, mykofenolan mofetylu, glikokortykosteroidy – wskazania, przeciwwskazania, mechanizm działania, podstawowe objawy uboczne i najważniejsze interakcje lekowe
 • schematy immunosupresji podstawowej
 • leczenie ostrego odrzucania komórkowego i humoralnego przeszczepionego serca
 • terapia cytolityczna – indukcja immunosupresji, leczenie sterydoopornego odrzucania komórkowego – metody monitorowania stopnia immunosupresji
 • wczesne powikłania niechirurgiczne u pacjentów po przeszczepie serca
 • fizjologia pracy przeszczepionego (odnerwionego) serca
 • pierwotna niewydolność przeszczepionego serca
 • infekcje – bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pierwotniakowe ze szczególnym uwzględnieniem:
 • roli badań bakteriologicznych i celowanej antybiotykoterapii
 • typowych infekcji wirusowych – CMV, EBV - oraz nowych leków przeciwwirusowych
 • nowych form leków przeciwgrzybiczych
 • zaburzenia rytmu pracy serca – wskazania do wszczepienia stymulatora
 • inne powikłania
 • organizacja opieki ambulatoryjnej nad pacjentami po przeszcepie serca (Poradnia Transplantacyjna)
 • typowe powikłania u pacjentów po przeszczepie serca w okresie poszpitalnym:
 • choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca
 • choroby nowotworowe (w tym PTLD – potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna)
 • powikłania infekcyjne (w tym przewlekłe wzw)
 • powikłania naczyniowe (w tym powikłania neurologiczne)
 • harmonogram wykonywania biopsji endomiokardialnych
 • rola planowych badań koronarograficznych
 • miejsce lekarza rodzinnego w systemie opieki nad pacjentem po przeszczepie serca

Działalność Stowarzyszenia Chorych po Transplantacji Serca


Zajęcia fakultatywne:

 • udział w kwalifikacji pacjentów do przeszczepu serca:
 • test wysiłkowy z analizą zużycia tlenu
 • pomiary hemodynamiczne
 • badanie UKG
 • uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach transplantacyjnych
 • zajęcia w na oddziale i w poradni transplantacyjnej
 • udział w wizycie lekarskiej
 • pobieranie bioptatów endomiokardialnych w Pracowni Hemodynamiki
 • oglądanie preparatów hist.-pat. bioptatów mięśnia sercowego