Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

  • Przeszczep serca. Red. Z. Religa. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1997.
  • Zarys immunologii klinicznej. Red. M.Zembala, A.Górski. Warszawa: PZWL 2001.
  • Transplantologia kliniczna. Red. W.Rowiński, J.Wałaszewski, L.Pączek. Warszawa: PZWL 2004.
  • Transplantologia praktyczna. Tom 1. Odrzucanie przeszczepu. Red. L. Pączek, K. Mucha, B. Foroncewicz. Wydawnictwo Czelej 2008.
  • Transplantologia praktyczna. Tom 2. Nowotwory po przeszczepieniu narządów. Red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha. Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
  • Transplantacje narządowe. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy w trakcie specjalizacji. Red. Lech Cierpka. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2011, 79-89
  • Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe. Pod red. L.Cierpki, M.Durlik, Termedia, 2015