Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Działalność diagnostyczna

Testy diagnostyczne i procedury, które mogą być wykonane w Pracowni:

 1. Test uchylny w diagnostyce omdleń,
 2. Test uchylny w diagnostyce stopnia stymulacji adrenergicznej serca w niewydolności serca,
 3. Diagnostyka mikropotencjałów komorowych w uśrednionym ekg,
 4. Zmienność rytmu serca w krótkookresowej rejestracji spoczynkowej,
 5. Zmienność QT w krótkookresowej rejestracji spoczynkowej,
 6. Dyspersja QT,
 7. Szczegółowa diagnostyka neuropatii autonomicznej serca,
 8. Badanie czułości odruchu z baroreceptorów tętniczych,
 9. Badanie odruchu z metaboreceptorów mięśniowych,
 10. Badania odruchów z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 11. Badanie globalnej masy tłuszczowej i beztłuszczowej,
 12. Badanie regionalnej zawartości masy tłuszczowej i beztłuszczowej,
 13. Badanie wielkości przestrzeni wodnej wewnątrzkomórkowej i pozakomórkowej,
 14. Estymacja spoczynkowego metabolizmu,
 15. Stymulacja nerwowo-mięśniowa u chorych z wyniszczeniem.

 

Pracownia zorganizowała Prospektywny Projekt Obserwacji Klinicznej Chorych z Ciężką Niewydolnością Serca, oraz za zgodą Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzi bank materiału biologicznego zgromadzonego w ramach tego projektu.

 

We współpracy z zewnętrznymi Partnerami wykonywane są badania chorych z ciężką niewydolnością serca:

 • Cystatyna C,
 • Parametry charakteryzujące gospodarkę wapniowo – fosforanową.