Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Pracownia Monitorowania Leków obejmuje szeroki panel oznaczeń w zakresie terapii monitorowania stężenia leków, a także w zakresie diagnostyki hormonów tarczycy, wirusów oraz czynników zapalnych. Badania wykonywane są dla pacjentów przebywających w oddziałach Śląskiego Centrum Chorób Serca z poradni SCCS a także dla pacjentów z innych szpitali oraz pacjentów ambulatoryjnych.

Profil działalności Pracowni obejmuje następujące badania:


1. Leki immunosupresyjne:

 • cyklosporyna w pełnej krwi
 • takrolimus w pełnej krwi
 • ewerolimus w pełnej krwi
 • sirolimus w pełnej krwi
 • kwas mykofenolowy (MPA) w osoczu

2. Digoksyna w surowicy
3. Wankomycyna w surowicy
4. Gentamycyna w surowicy


Terapia monitorowania stężenia leku – pomiar minimalnego stężenia leku przed podaniem porannej dawki leku.


5. Hormony tarczycy: FT3, FT4, TSH
6. Wirusy: CMVIgM, CMVIgG, TOXOIgM, TOXOIgG


Badania wykonywane są przez wysokowykwalifikowany i doświadczony personel wykorzystujący nowoczesną technologię i wysokospecjalistyczną aparaturę. Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez nadzorowanie procesu analitycznego oraz poprzez wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości.


Międzylaboratoryjne programy kontroli jakości:

 • St. George,s University of London (NEQUS, UK)
 • LabqualityLtd, Finlandia
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź
 • Multichem IA Plus, Irlandia
 • Multichem IA WBT, Irlandia
 • ThermoScientific, Germany
 • StandLab, Bielsko-Biała

Działalność naukowa:

Pracownia może poszczycić się uczestnictwem w wielu badaniach naukowych realizowanych z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą, wieloletnią współpracą z Katedrami SUM, czego wynikiem jest duży dorobek naukowy w postaci publikacji w zagranicznych i polskich czasopismach.