Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność

Pracownia Analityki Klinicznej wykonuje badania z zakresu:

  • hematologii,
  • chemii klinicznej,
  • immunochemii,
  • analityki ogólnej.

W Pracowni wykonuje się ok.1500 badań dziennie, ponad 520 tys.badań rocznie. System pracy zapewnia całodobową dostępność wykonywanych badań przez 7 dni w tygodniu.


Pracownia wyposażona jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny znanych firm medycznych. Aparatura pomiarowa i badawcza podlega stałemu, bieżącemu nadzorowi.


Fachowy i wykwalifikowany personel stale doskonali umiejętności oraz podnosi kwalifikacje.


Wiarygodność wyników wykonywanych badań laboratoryjnych zapewniamy poprzez właściwe nadzorowanie procesu analitycznego oraz wdrożone procedury wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości.


Pracownia Analityki Klinicznej bierze udział w:

  • Kontroli Laboratoryjnej – codziennej
  • Powszechnym Programie Sprawdzianów Wiarygodności i Poprawności wyników badań laboratoryjnych – COBJwDL Łódź
  • Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych RIQAS – Randox ( Anglia)
  • Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych TIQCon lab – ROCHE
  • Pracownia Analityki Klinicznej połączona jest ze szpitalną siecią komputerową, co umożliwia szybkie odbieranie zleceń oraz przesyłanie wyników badań.