Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

O oddziale

Wczesna rehabilitacja poszpitalna jest nieodzownym etapem procesu leczenia pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi; stwarza możliwości opieki nad chorymi, zastosowania odpowiednich modeli i optymalizacji wdrożonych programów.

Nasz Oddział został stworzony w celu zapewnienia pacjentom szybszego powrotu do zdrowia i osiągnięciu lepszej sprawności psychofizycznej. Dokładamy starań aby zachęcić pacjentów do kształtowania nawyku ruchu i prozdrowotnych zachowań, wspieramy edukacją i poradami jak dbać o dobre samopoczucie i zdrowie w ramach prewencji wtórnej.


Pomagamy pacjentom w osiągnięciu zdolności do podejmowania czynności życia codziennego, zajęć rekreacyjnych i / lub aktywności zawodowych w stopniu, w jakim jest to możliwe, przygotowujemy do samodzielności, uczymy bezpieczeństwa i kontroli podejmowanych wysiłków fizycznych.


Nasza wiedza i umiejętności oparte są na światowych standardach Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i polskiej szkole rehabilitacji.