Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność kliniczna

Program rehabilitacji i planowanie przebiegu usprawniania, jaki Państwu proponujemy jest wspólnym zadaniem kardiologa i zespołu fizjoterapeutów.

Po wstępnych badaniach i ocenie funkcjonalnej chorego, ustalany jest program zajęć uwzględniający rodzaj ćwiczeń, ich intensywność, czas trwania, formę ćwiczeń indywidualną i/ lub grupową oraz parametry treningu fizycznego: wielkość i rodzaj obciążenia. Czas pobytu w oddziale stacjonarnym trwa na ogół kilka tygodni.

 

Zakres kinezyterapii uzależniamy od stanu klinicznego chorego, jego wydolności fizycznej i stopnia wystąpienia ryzyka powikłań. Całościowa ocena uzyskana na podstawie przeprowadzonych badań stanowić będzie podstawę kwalifikacji do jednego z czterech modeli: A, B, C lub D, zalecanych na etapie wczesnej rehabilitacji poszpitalnej.


Chociaż ćwiczenia planowane są indywidualnie, to ich wykonanie może odbywać się w grupach o podobnych możliwościach i zbliżonej tolerancji wysiłkowej. Zajęcia na sali gimnastycznej i na sali do treningów rowerowych wykonywane są pod bezpośrednim nadzorem fizjoterapeuty, który kontroluje akcję serca, ciśnienie tętnicze, odczucie obciążenia wysiłkiem. Sesje treningu wytrzymałościowego są monitorowane ciągłym zapisem EKG. Spostrzeżenia i uwagi dotyczące postępów lub problemów występujących w przebiegu usprawniania są odnotowywane i odpowiednio modyfikowane po konsultacji z lekarzem.