Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Kryteria kwalifikacji pacjentów do transplantacji płuc, serca i płuc

Zabieg transplantacji płuc stanowi dla wielu osób jedyną skuteczną metodę leczenia przewlekłej niewydolności oddechowej. Zakwalifikowani do przeszczepu mogą być chorzy, u których wykorzystano już wszelkie dostępne metody leczenia, w tym farmakologiczne i chirurgiczne, a jednocześnie nie stwierdzono u nich istotnych przeciwwskazań do tej formy terapii.

Proces kwalifikacji obejmuje ocenę choroby płuc i jej naturalnego przebiegu, wykluczenie współistniejących istotnych przeciwwskazań oraz wybór odpowiedniego czasu, jaki jest bez wątpienia ważnym elementem wpływającym na wynik transplantacji.


Kryteria do transplantacji płuc

 • Przewidywany okres przeżycia 18-24 miesiące
 • Ograniczona jakość i aktywność życia.
 • Brak efektu po leczeniu zachowawczym.
 • Wiek do 55 lat, gdy konieczny jest przeszczep obu płuc
 • 60 lat gdy wskazaniem jest przeszczep pojedynczego płuca.
 • Konieczność tlenoterapii w spoczynku.

Kryteria do transplantacji serca i płuc

 • niewydolność krążenia
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości pomostowania
 • nawracające migotanie komór/ częstoskurcz komorowy
 • frakcja wyrzutowa prawej komory EF< 20%
 • zużycie tlenu < 14 ml/kg/min
 • NYHA III lub IV
 • Przeciwwskazania do przeszczepu serca:
 • Czynny proces zapalny lub nowotworowy
 • Współistniejąca niewydolność wątroby i nerek
 • Uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne
 • Wiek powyżej 65r.ż.
 • BMI > 30