Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Program MWK w SCCS

Od początku działania Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu, szczególne zainteresowanie Prof. Z. Religi wzbudzało mechaniczne wspomaganie krążenia.

W 1986 r. Zabrzańska Klinika rozpoczęła współpracę z uznanymi wówczas i dostępnymi dla nas zagranicznymi ośrodkami medycznymi. Wynikiem tej międzynarodowej współpracy były pierwsze w Polsce kliniczne im-plantacje wspomagania lewej komory serca pompą pneumatyczną czeskiej produkcji typu BRNO-VAD (1986) oraz BRNO-TAH (1987) wykonane przez Prof. Z. Religę we współpracy z naukowcami Prof. J. Vasku i Doc. Dostalem z Brna oraz Prof. Szumakowem z Moskwy.


W naszej klinice program mechanicznego wspomagania krążenia działa od 2009 r. i jest to największy w Polsce program tego typu. Dotychczas w Zabrzu wszczepiono ponad 80 sztucznych komór typu Polvad-Religa, HeartWare i Berlin Heart.


Wielkim sukcesem dla naszej kliniki a zarazem przełomem w Polskiej medycynie w roku 2018 było udane wszczepienie całkowicie sztucznego serca SYNCARDIA TAH pacjentowi ze skrajną niewydolnością serca, z przeciwwskazaniami do transplantacji, u którego inne formy leczenia zawiodły lub były niewskazane.