Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Kwalifikacja pacjentów do MWK

Implantacja (wszczepianie) systemu wspomagania pracy komór jest zabiegiem wykonywanym u chorych z ciężkim i odwracalnym (lub nieodwracalnym) uszkodzeniem serca, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia alternatywnego, tzn. nie ma możliwości wykonania innego zabiegu kardiochirurgicznego, a leczenie farmakologiczne nie daje nadziei na powstrzymanie dalszego postępu choroby.

Zabieg implantacji systemu mechanicznego wspomagania krążenia jest zabiegiem, który:

  1. pozwala pacjentowi zaczekać do transplantacji serca (gdy uszkodzenie serca jest nieodwracalne) i poprawia komfort życia w okresie oczekiwania.
  2. jest terapią docelową w schyłkowej niewydolności krążenia
  3. może skutkować regeneracją serca i zakończyć się wyszczepieniem pompy (2 – 5% przypadków).

 

Zgłoszenia pacjentów do wszczepienia systemu mechanicznego wspomagania krążenia, w postaci wypełnionej karty zgłoszenia (zobacz dokument) należy przesłać do Sekretariatu Oddziału.