Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Program mechanicznego wspomagania krążenia

Urządzenia mechanicznego wspomagania krążenia (MWK, z ang. - ventricular assist device – VAD ) są urządzeniami powszechnie stosowanymi w leczeniu ciężkiej niewydolności serca, w celu wsparcia lub zastąpienia funkcji niewydolnego serca.

Urządzenia te, zwane potocznie sztucznymi komorami mają za zadanie wspomożenie pracy komór serca: lewej (LVAD), prawej (RVAD), lub lewej i prawej (BiVAD), w zależności od stanu pacjenta.


Jednym z rodzajów urządzeń mechanicznego wspomagania jest sztuczne serce, które jednak w swojej funkcji rożni się tym, że zastępuje w działaniu usunięte serce pacjenta.


Najczęściej urządzenia wspomagania krążenia są stosowane jako pomost to transplantacji, utrzymując pacjenta przy życiu oraz w stosunkowo dobrej kondycji umożliwiającej oczekiwanie na przeszczep poza szpitalnym łóżkiem. W niektórych przypadkach, kiedy transplantacja serca nie jest możliwa, komory stosowane są jako terapia docelowa.


Najczęstszą kwalifikacją do wszczepienia pompy mechanicznie wspomagającej krążenie jest ostre uszkodzenie lewej komory serca, i takie leczenie sugerują amerykańskie towarzystwa kardiologiczne American College of Cardiology/American Heart Association – ACC/AHA już od 2009 roku. Uważają one, że w grupie pacjentów z oporną na leczenie farmakologiczne postacią choroby należy rozważyć zastosowanie zaawansowanych strategii leczenia w tym wszczepienie mechanicznego wspomagania krążenia (mechanical circulatory support – MCS).

 

Zgłoszenia pacjentów do wszczepienia systemu mechanicznego wspomagania krążenia należy przesłać do Sekretariatu. Karty zgłoszenia są do pobrania poniżej.