Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pielęgniarki

 • Barbara Białobrzycka
  specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Aleksandra Błachowicz
  lic. pielęgniarstwa
 • Monika Borkowska
  pielęgniarka
 • Wioletta Broja-Fryga
  mgr pielęgniarstwa
 • Izabela Czaińska
  lic. pielęgniarstwa
 • Gabriela Długosz
  mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii
 • Agnieszka Horowska-Abram
  mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego i pediatrycznego
 • Beata Jung
  specjalista pielęgniarkstwa pediatrycznego
 • Barbara Kabat
  pielęgniarka
 • Beata Kochanowicz
  lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii
 • Olimpia Koneczniak-Szewczyk
  mgr psychologii, specjalność kliniczna
 • Kornelia Kordek
  pielęgniarka
 • Agata Krotofil
  licencjat pielęgniarstwa
 • Anna Łukasik
  mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Iwona Madejska
  lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii
 • Monika Majka
  mgr pielęgniarstwa
 • Marzena Maleczek
  pielęgniarka
 • Bernarda Markiewicz
  lic. pielęgniarstwa, pielęgniarka koordynująca
 • Sylwia Matykiewicz
  specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii
 • Natalia Musiał
  mgr pielęgniarstwa
 • Ewa Pierończyk
  lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i pediatrycznego
 • Ewa Sokolik
  lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii
 • Barbara Stołecka
  mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • Ewa Studzińska
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Dorota Szewc
  pielęgniarka
 • Patrycja Walczak
  mgr pielęgniarstwa
 • Martyna Zatorska
  licencjat pielęgniarstwa