Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność kliniczna

Zespół kardiochirurgii dziecięcej wykonuje operacje u dzieci i dorosłych z wadami wrodzonymi serca.

Równocześnie grupę leczonych z wadami wrodzonymi uzupełnia ok. 200-250 pacjentów leczonych interwencyjnie w ramach działalności kardiologii dziecięcej, tzn. bez otwierania klatki piersiowej, przezskórnie, za pomocą odpowiednich, wprowadzanych przeznaczyniowo urządzeń, którymi można skutecznie skorygować niektóre wady.


W Śląskim Centrum Chorób Serca prowadzony jest unikalny w kraju program leczenia ciężkich niewydolności oddechowych u noworodków z zastosowaniem ECMO – tzn. sztucznego pozaustrojowego natleniania. Prowadzony jest również (wdrożony przed kilkoma laty w Zabrzu – a po raz pierwszy w Polsce) program stosowania tlenku azotu w leczeniu ciężkich postaci nadciśnienia płucnego, niezbędnego dla ratowania wielu dzieci w okresie pooperacyjnym.


W Oddziale wykonywane są także przeszczepy serca u dzieci. W tej dziedzinie ośrodek zabrzański zajmuje rolę szczególną – jako ten, który pierwszy zainaugurował w kraju tą trudną działalność.


Podczas pobytu w naszym oddziale pacjenci są objęci najlepszą opieką medyczną, obejmującą również leczenie psychosomatyczne, terapię zajęciową z pedagoterapeutą, oraz stałą opiekę psychologiczną (zarówno dla dzieci jak i opiekunów).