Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

O oddziale

W Oddziale Chirurgii Naczyniowej I Endowaskularnej leczone są wszystkie schorzenia naczyń tętniczych i żylnych wymagające hospitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych zabiegów na aorcie piersiowej i brzusznej.

Oddział jest częścią struktury Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Transplantologii, której kształceni są studenci polscy i zagraniczni oraz prowadzone jest szkolenie podyplomowe.