Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Działalność kliniczna

Aktualnie w Klinice wykonywane jest pełne spektrum procedur z zakresu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej.

Przez wiele lat skupialiśmy swoje wysiłki na diagnostyce i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w wyniku czego opracowaliśmy algorytm postępowania w zawale serca, który w efekcie został wprowadzony w ośrodkach kardiologicznych w całej Polsce.


Od lat zespół lekarzy Kliniki koncentruje się na zagadnieniach diagnostyki i leczenia niewydolności serca. Poszukujemy najbardziej skutecznych metod leczenia zachowawczego, zabiegowego a w zaawansowanych okresach choroby badamy przydatność różnych form wspomagania serca. Wraz z zespołem kardiochirurgów, prowadzimy kwalifikacje chorych do transplantacji serca. Wypracowaliśmy algorytm diagnostyczny i terapeutyczny u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory.


Intensywnie rozwijamy nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii i elektroterapii. Prowadzimy badania nad rewaskularyzacją w niewydolności serca i hybrydową rewaskularyzacją serca.


Stosujemy nowe, innowacyjne technologie dotyczące monitorowania chorych oraz rozwijamy badania genetyczne w schorzeniach układu krążenia i zaburzeniach krzepnięcia w stanach kardiologicznych.