Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Specjalista ds. organizacyjnych

Zakres zadań:

  1. Prowadzenie i nadzór nad stroną organizacyjną funkcjonowania szpitala.
  2. Udział w opracowywaniu i ewidencja wewnętrznych zarządzeń, telegramów, regulaminów oraz zamieszczanie ich na witrynie intranetowej.
  3. Przygotowywanie wniosków o zmianę dokumentów rejestrowych: KRS, Księga rejestrowa.
  4. Przygotowywanie zaproszeń oraz dokumentów na posiedzenia Rady Społecznej SCCS.
  5. Obsługa protokolarna wybranych posiedzeń Dyrekcji Szpitala m.in. Rady Społecznej, Związków Zawodowych.
  6. Zawieranie umów na usługi medyczne , badania kliniczne oraz innych według potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.
  7. Opracowywanie wniosków na konkurs ofert w ramach "Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo--Naczyniowego – POLKARD”, oraz „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej- POLGRAFT” wraz z prowadzeniem sprawozdawczości rozliczeniowej tych programów do Ministerstwa Zdrowia.
  8. Szeroko rozumiana pomoc innym komórkom i koordynacja ich działań w zakresie organizacyjnym.