Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Specjalista ds. obsługi i realizacji projektów

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących projektów krajowych oraz unijnych, w szczególności:
 • przygotowywanie materiałów do wniosków,
 • koordynowanie obiegu dokumentów,
 • bieżąca weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
 • opisywanie dokumentów potwierdzających zakup i dokonanie płatności,
 • monitorowanie postępu prac przez cały czas trwania fazy realizacji projektu,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania projektu w założonych ramach czasowych i kosztowych,
 • identyfikowanie i wyjaśnianie wszelkich odstępstw od planu projektu,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej.
 1. Udział w spotkaniach, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie zestawień/wykazów/rejestrów w tematach dotyczących obsługiwanych projektów.
 2. Bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.