Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pracownia informatyki

Zasadnicze kierunki działalności Pracowni :

  • tworzenie i zarządzanie bazą danych pacjentów, oczekujących oraz leczonych, w zakresie: gromadzenia informacji, przetwarzania, ochrony, udostępniania oraz archiwizowania danych,
  • nadzór nad oprogramowaniem dedykowanym dla jednostek administracyjnych szpitala oraz integracja z „częścią białą”
  • nadzór nad lokalną siecią komputerową, utrzymanie techniczne serwerów oraz pojedynczych komputerów włączonych do sieci, nadawanie uprawnień zgodnie z procedurami ISO, nadzór nad bezkolizyjnym korzystaniem z internetu i inne.