Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Inspektor ochrony danych

Zakres zadań:

  1. Informowanie administratora, oraz podległych mu pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,
  3. Monitorowanie dokumentacji (polityk, instrukcji) w dziedzinie ochrony danych osobowych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz prowadzenie audytów bezpieczeństwa,
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych osobowych przetwarzanych manualnie i elektronicznie (przy współpracy Pracowni Informatyki),
  5. Prowadzenie korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi i osobami fizycznymi
  6. Współpraca z organem nadzorującym ochronę danych osobowych, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.