Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Pokój nr 2B18-1
  • tel: 32 37 33 708

    

   inż. Anna Bednarczyk – specjalista ds. BHP

    

   mail: a.bednarczyk@sccs.pl

    

 • Pokój nr 2B17
  • tel: 32 37 33 685

    

   mgr Ewelina Herba- Wiecheć -specjalista ds. BHP

   mail: e.herba@sccs.pl

    

    

   Karolina Szuba - inspektor ds. BHP

   mail: k.szuba@sccs.pl

    

    

 • Wypadek w pracy
  • Jak należy postąpić, jeżeli pracownik uległ wypadkowi lub był świadkiem wypadku?

    

   1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, zawiadamia o wypadku swojego przełożonego i BHP – tel. wew. 708 lub 685.

   Jeżeli skutki wypadku ujawnią się w terminie późniejszym również zawiadamia swojego przełożonego i BHP.
   2. Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić poszkodowanemu pomocy i zawiadomić przełożonego poszkodowanego pracownika.
   3. Przełożony poszkodowanego udziela pomocy lekarskiej poprzez lekarza dyżurnego bądź oddziału i zawiadamia o wypadku BHP, wypełniając stosowny formularz.

   4. Jeśli jest to konieczne zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.