Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Audytor wewnętrzny

Zakres zadań:

  1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
  2. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
  3. Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka.
  4. Realizacja zadań audytowych.
  5. Realizacja czynności doradczych na wniosek Kierownika Jednostki lub z własnej inicjatywy.
  6. Realizacja zadań zleconych.
  7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu.