Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Promocja zdrowia

Śląskie Centrum Chorób Serca od 2003 roku jest członkiem Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie WHO. Filarem działalności edukacyjno-zdrowonej promującej zdrowie w pełnym tego złowa znaczeniu jest personel pielęgniarski działający w Zespole ds. Promocji Zdrowia, pod kierownictwem mgr Bożeny Krymskiej. Poza edukacja pacjentów hospitalizowanych w naszej placówce, pielęgniarki, we współudziale z dietetykami, rehabilitantami są bardzo zaangażowane w promowanie zdrowia wśród lokalnej społeczności.


Tradycją stały się akcje edukacyjno-zdrowotne organizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Serca dla mieszkańców Zabrza i okolic. Ich celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego trybu życia oraz szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy. Zgłaszający się biorą udział w bezpłatnych badaniach, konsultacjach lekarskich, psychologicznych, oraz indywidualnych poradach edukacyjno-zdrowotnych i dietetycznych.


Od 2008 r. organizujemy Konferencje Szpitali Promujących Zdrowie, które podejmują tak ważny temat jakim jest edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny, będąca integralną częścią procesu leczniczego.


Co najmniej dwa razy w roku Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu organizuje tzw. „Białe niedziele”. Są to akcje edukacyjno-zdrowotne skierowane głównie do mieszkańców Zabrza i okolic, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób serca i naczyń, cukrzycy jako choroby współistniejącej, itp.


Od lat z pełną świadomością staramy się wypełniać naszą misję „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…” zapewniając naszym pacjentom nie tylko najlepsze świadczenia medyczne, ratujące ich zdrowie i życie, ale także okazując im życzliwość i serce …