Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Treści programu realizowane w ramach wykładów

 • Urazy
 • Transport chorych
 • Ostre stany zagrożenia życia
 • Podstawy EKG

Treści programu realizowane w ramach seminariów

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii.
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Ramowy program ćwiczeń z pierwszej pomocy medycznej

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ALS
 • Podstawowe zabiegi pielęgniarskie i zasady opieki na chorym.
 • Transport chorych w stanach zagrożenia życia.
 • Pierwsza pomoc medyczna w urazach oraz w oparzeniach i odmrożeniach.