Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

pacjenci niepełnosprawni oraz mający trwałe lub okresowe problemy z komunikacją

Nasz szpital jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy w inny sposób mających problemy z poruszaniem się po schodach. Personel zawsze służy pomocą w poruszaniu się po budynkach szpitala.

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy, mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki. Nasz szpital zatrudnia osobę posługującą się biegle językiem migowym oraz podpisał umowę z Polskim Związkiem Głuchych, Oddział Śląski z Siedzibą w Katowicach, ul. Pod Młynem 1B. 

W celu skorzystania z takiej pomocy, należy wypełnić i przesłać niżej zamieszczony formularz co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

Pliki do pobrania