Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

jakie zabiegi wykonujemy?

W Śląskim Centrum Chorób Serca u dzieci wykonuje się przezskórne zabiegi elektrofizjologiczne, w tym przezskórne ablacje źródła arytmii oraz wszczepienia układów stymulujących (jak np. kardiowerter-defibrylator).

 

Dzieci są prowadzone i przygotowywane do zabiegów w Oddziale Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, zaś zabiegi ablacji wykonuje zespół doświadczonych elektrofizjologów z Oddziału Klinicznego Kardiologii (doc. O. Kowalski oraz doc. R. Lenarczyk). Przeprowadzane są zarówno termo-, jak i krioablacje.

 

W przypadkach bardziej złożonych arytmii w badaniach elektrofizjologicznych poprzedzających ablację, wykorzystuje się systemy magnetycznej elektronawigacji, głównie system CARTO. Zabiegi ablacji u dzieci wykonuje się zarówno w nadkomorowych, jak i komorowych zaburzeniach rytmu.

 

W lutym 2016 r. jako pierwsi na świecie wykonaliśmy u 5-miesięcznego dziecka przeznaczyniowo  zamknięcie okienka między tętnicą płucną a aortą.  Dziewczynce wszczepiono maleńki implant  rozmiarach Amplatzer Duct Occluder AS.

 

W listopadzie 2017 r. w Pracowni Hemodynamiki naszego Oddziału wprowadzono nowoczesną metodę obrazowania w zabiegach przeznaczyniowych, Vessel Navigator. Metoda ta ogranicza ilość napromieniowania , którą przyjmuje pacjent i operatorzy podczas zabiegu.

Wspólnie z Oddziałem Kardiochirurgii, Transplantacji Serca Mechanicznego Wspomagania Krążenia
u Dzieci wprowadziliśmy szereg hybrydowych metod leczenia wad serca, m.in. leczenie zespołu niedorozwoju lewego serca.  Ta ostatnia to małoinwazyjna metoda pozwalająca uniknąć wykonania złożonego i obarczonego dużym ryzykiem zabiegu Norwooda u noworodków, jest wykonywana bez krążenia pozaustrojowego i skraca czas pobytu na oddziale.