Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO:

 

Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi

 

 

DOFINANSOWANIE: 85 000 TYS. ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 159 917 TYS. ZŁ

 

Inwestycja polega na budowie nowego, energooszczędnego obiektu, spełniającego wymogi sanitarne, przeciwpożarowe i ekologiczne, połączonego z istniejącymi segmentami B i C szpitala. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie do obowiązujących standardów, wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci.

 

Planowane prace w ramach nowej inwestycji przewidują utworzenie bazy lokalowej dla niżej wymienionych jednostek:

 

 1. Oddział Kardiologii i Angiologii (40 łóżek).
 2. Oddział Kardiologii - Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych oraz Wieku Podeszłego w chorobach serca, płuc i naczyń (19 łóżek).
 3. Oddział Kardiochirurgii Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (24 łóżek).
 4. Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (10 łóżek).
 5. Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej (16 łóżek).
 6. Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej (10 łóżek).
 7. Izba przyjęć.
 8. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych.
 9. Zespół Pracowni w skład, którego wchodzą:
  1. Pracownia Radiologii Zabiegowej dla Dzieci (1 sala),
  2. Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca (2 sale),
  3. Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej (3 sale)
 10. Zespół Pracowni diagnostycznych w skład, których wchodzą pracownie:
  1. Echokardiografii
  2. Elektrokardiografii
  3. RTG i densytometrii,
  4. Badań Czynnościowych,
  5. Zaburzeń Rytmu Serca,
  6. Rejestrów medycznych i badań populacyjnych.
 11. Zakład prewencji i wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia i oddechowego u osób w wieku produkcyjnym.

 

Reorganizacja struktury szpitala to zestaw rozwiązań wybiegających w przyszłość, tworzących podstawy nowoczesnej ochrony zdrowia, odpowiadającej na zagrożenia związane z przemianami demograficznymi. Gwarantuje zapewnienie dostępności usług dla dorosłych i dzieci oraz ich adekwatność do zmieniających się potrzeb.

 

Wizualizacje: