Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

EDU-HEART SILESIAN POWER

- specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka

 

Mamy przyjemność poinformować, że Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu uzyskało dofinansowanie projektu "EDU-HEART SILESIAN POWER, któreo celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

W ramach Projektu w SCCS odbędą się następujące kursy:

 

  1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej;
  2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową – od symulacji do pacjenta;
  3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany – od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta;
  4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z choroba niedokrwienną serca;
  5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO);
  6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej;
  7. Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków;
  8. Wspomaganie niewydolnego serca, krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team.

 

W celu zapisania się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy