Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

  • Choroba niedokrwienna mięśnia serca – zasady diagnostyki, podział, zasady leczenia przeciwpłytkowego po im-plantacji stentów wieńcowych oraz po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Wskazania do leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej. Zalecenia dotyczące leczenia dietetycznego hyperlipidemii oraz zmiany stylu życia po incyden-tach wieńcowych.
  • Niewydolność serca – ocena stopnia zaawansowania CHF, zasady prowadzenia chorego z CHF, w tym nauka samokontroli chorego w zakresie zaostrzeń choroby (kontrola wagi ciała).
  • Zalecenia dla chorego z implantowanymi protezami zastawkowymi, w tym konieczność leczenia przeciwzakrzepo-wego, szczepienia przeciw grypie, unikanie ognisk zapalnych i zasady ich sanacji. Zasady zmian leczenia przeciwkrzepliwego przed interwencjami chirurgicznymi.
  • Zasady leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków, z uwzględnieniem interakcji lekowych. Możliwości samokontroli INR.
  • Rodzaje wszczepialnych urządzeń stymulujących, podstawowa wiedza o ich dysfunkcji oraz zasady systematycznej kontroli urządzeń.
  • Ambulatoryjna kontrola wszczepialnych urządzeń przy pomocy telemonitoringu.