Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 

  1. Obsługa elektrokardiografu.
  2. Ocena elektrokardiograficzna czynności serca:
  • Stany nagłe w chorobach układu krążenia – prezentacja i omówienie przypadków klinicznych, postępowanie: bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, zawał serca.
  • Zaliczenie + ocena 2 EKG.

Tematyka zajęć seminaryjnych

 

  1. Doraźne postępowanie w zaburzeniach rytmu serca zagrażających życiu.


Tematyka wykładów

 

  1. Ostre stany u chorego z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub stymulatorem serca.
  2. Wstrząs, obrzęk płuc, zaostrzenie niewydolności krążenia..