Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

  • Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. T. Tomasik, A. Windak, A. Skalska, J. Kulczycka-Życzkowska, J. Kocemba, Vesa-lius 1998
  • Medycyna Ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Pod redakcją J. Jakubaszka. Górnicki Wydawnic-two Medyczne. 2003
  • Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych , PZWL. Warszawa 2011, wyd.2. pod redakcją A. Zawadzkiego
  • Wytyczne resuscytacji 2015