Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Lista oczekujących na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia, jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Wpis następuje po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariatach poszczególnych oddziałów