Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Treści programu realizowane w ramach wykładów:

 • Funkcja oddziału intensywnej terapii w szpitalu
 • Monitorowanie hemodynamiczne
 • Interpretacja badań dodatkowych
 • Pulsoksymetria i kapnografia
 • Dostępy naczyniowe
 • Terapia nerko zastępcza
 • Skale oceny chorego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
 • Ocena stanu świadomości
 • Sedacja i analgezja
 • Podstawy ekg
 • Mechaniczne i elektryczne wspomaganie funkcji układu krążenia
 • Farmakologiczne wspomaganie funkcji układu krążenia
 • Leki wpływające na układ krzepnięcia
 • Zakażenia i antybiotykoterapia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
 • Procedury stwierdzające śmierć mózgu i postępowanie z dawcą narządów
 • Żywienie ciężko chorych w oit
 • Rehabilitacja ciężko chorych w oit
 • Wentylacja mechaniczna
 • Treści programu realizowane w ramach seminariów
 • Kwalifikacja chorego do leczenia w OIT
 • Dokumentacja dotycząca leczenia w OIT
 • Intensywna terapia chorych po zabiegach chirurgicznych.
 • Leczenie krystaloidami i płynami koloidowymi.
 • Intensywna terapia ostrych schorzeń neurologicznych.
 • Leczenie preparatami krwiopochodnymi i krwiozastępczymi
 • Nadciśnienie śródczaszkowe
 • Uraz wielonarządowy
 • Zasady leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Granice intensywnej terapii, zagadnienia etyczne.
 • Zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążenia, wstrząs.
 • Ostre krwotoki, postępowanie doraźne w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Ostre schorzenia w obrębie jamy brzusznej i miednicy.
 • Zasady postępowania diagnostycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ramowy program ćwiczeń z intensywnej terapii

 • Wykonywanie i interpretacja badań dodatkowych w oddziale pooperacyjnym i OIT
 • Monitorowanie hemodynamiczne w oddziale pooperacyjnym i OIT
 • Leczenie bólu ostrego.
 • Organizacja zespołu leczenia bólu ostrego w szpitalu.
 • Leczenie bólu przewlekłego.
 • Techniki i stosowane metody lecznicze..
 • Praktyczne zasady kaniulacji naczyń obwodowych i centralnych.
 • Powikłania.
 • Badania bakteriologiczne w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Zasady antybiotykoterapii.
 • Zasady codziennej rehabilitacji i toalety ciała.
 • Praktyczne zasady postępowania profilaktycznego i leczniczego w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.
 • Profilaktyka i postępowanie lecznicze w przypadku odleżyn.