Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

harmonogram kursów


Nazwa Kursu 2020 rok
 I     II    III   IV    V   VI  VII  VIII    IX    X    XI  XII 
Zad. 1 Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej          x        x   x  
Zad. 2 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych.Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta    

  

   5-7.V   23- 25.VI      x    24-26.XI  
Zad. 3 Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta              7-10.VII      20-23.X  17-20.XI  
Zad. 4 Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca           x       x   x
Zad.5 Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)                 x   x  
Zad.6 Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej         x x x   x x x2 x
Zad.7 Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków         x       x   x  
Zad.8 Wspomaganie niewydolnego serca, krótko, średnio- i długoterminowe;(MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team         x         x   x