Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Ramowy program nauczania

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

  • Postępowanie z chorym w wieku podeszłym z zawałem serca
  • Przygotowanie chorego w wieku podeszłym do diagnostyki inwazyjnej
  • Wszczepianie układów stymulujących i opieka nad chorym po zabiegu
  • Diagnostyka, rozpoznanie zaburzeń rytmu serca

Tematyka zajęć seminaryjnych

  • Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa w wieku podeszłym – rozpoznawanie i terapia.
  • Diagnostyka i postępowanie w wadach niekwalifikujących się do zabiegu operacyjnego w wieku podeszłym.