Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Polecana literatura

  1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. P. Gajewski, 2016, Medycyna Praktyczna, Kraków
  2. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska. VM Media Sp z o.o., 2007


Literatura uzupełniająca

 

  1. Kardiologia u osób w wieku podeszłym – wybrane zagadnienia. T. Grodzicki, B. Gryglewska, J. Dubiel, ViaMedica 2003