We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - wiodące tematy badawcze

EN -
 • Zastosowanie nowych technik cewnikowania interwencyjnego we wrodzonych wadach serca"
 • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów Amplatzer Septal Occluder
 • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów CardioSeal/Starflex"
 • Nieoperacyjne zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą implantu Amplatz’a
 • Losy dzieci z TGA operowanych w okresie noworodkowym metodą Jatene
 • Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u pacjentów z niedomykalnością zastawki aorty
 • Przydatność 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, próby wysiłkowej i echokardiograficznego testu z Dobutaminą do oceny wyników leczenia koarktacji u dzieci
 • Ubytek międzyprzedsionkowy - porównanie wyników leczenia kardiochiurugicznego i interwencyjnego 
 • Koarktacja aorty - diagnostyka, leczenie, przydatność próby dobutaminowej