We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - Bazy zasobów bibliotecznych

EN -

Nasz szpital dbając o dostęp personelu medycznego do wiedzy umożliwia bezpłatne korzystanie z medycznych baz danych.

EN -

Dostęp jest możliwy również z urządzeń zewnętrznych po uprzednim zarejestrowaniu imiennego konta w bibliotece SCCS i otrzymaniu aplikacji „Wirtualna Biblioteka Nauki”.

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

Czasopisma, w tym 2008 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.622 książki z roku 2017 oraz test ok. 86.000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników

Za Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

Archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie).

 • Web of Science – tu sprawdzimy listę naszych cytowań oraz h-index

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1JjONe3DWllbs9tcaD&preferencesSaved=

 • Journal Citation Reports - tu szukamy IF danego czasopisma

 

 • EndNote – program do zarządzania bibliografią

 

 • Scopus – również sprawdzimy nasze cytowania i h-index

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

 • PubMed - ogólna baza danych obejmującą artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych (nie do wszystkich artykułów w tej bazie jest dostęp, należy traktować ją tylko jako wyszukiwarkę).

 

 • eMPendium dostęp on-line do czasopism Medycyny Praktycznej, podręczników wydanych przez to wydawnictwo m.in. do Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Czytelnik może z niej korzystać na miejscu w bibliotece.

 

Bazy ogólnodostępne: