We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - pracownia symulacji technik endowaskularnych, echokardiograficznych i intensywnej terapii

EN -

Symulacja jest w Polsce coraz bardziej popularną formą kształcenia, także w medycynie, mającą zastosowanie zarówno w szkoleniu studentów, jak i lekarzy.

EN -

Możliwości symulatorów jako narzędzi służących do nauki są ogromne i służą podnoszeniu praktycznych i decyzyjnych umiejętności lekarzy, co w dalszej kolejności przekłada się na zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom.

Symulacja daje możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem przypadków, od tych najprostszych do najbardziej skomplikowanych, czy też rzadko spotykanych w praktyce klinicznej. Jej bardzo ważnym elementem jest analiza przebiegu danej procedury. Symulatory dają taką możliwość są bowiem wyposażone w programy generujące raporty z wykonywanych czynności, dając w ten sposób możliwość obiektywnej oceny i analizy porównawczej postępowania klinicznego i indywidualnych decyzji, także tych błędnych, oraz ich skutków. Jest to o tyle ważne, że w przypadku podjęcia niestety nie do końca dobrej decyzji nikt nie cierpi, co jeśli zdarzyłoby się w rzeczywistości mogłoby być bardzo niebezpieczne, grożąc utratą zdrowia, a może i nawet życia chorego.


Dlatego Śląskie Centrum Chorób Serca, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, mając także na uwadze to, że symulacja w znaczącym stopniu poprawia efektywność kształcenia, zorganizowało Pracownię Symulacji, które wyposażono w trzy najnowszej generacji symulatory i fantomy.

 • EN - Symulator endowaskularny, SIMBIONIX
  EN -

  To wielofunkcyjny symulator komputerowy służący do nauki procedur endowaskularnych.

  Symulatory endowaskularne umożliwiają monitorowanie funkcji życiowych pacjentów, podawanie leków w warunkach pracowni interwencyjnej oraz interakcję symulatora z podejmowanymi decyzjami terapeutycznymi. Dodatkowo, po każdym zabiegu można przeanalizować wykonaną procedurę i przedyskutować popełnione błędy. Symulatory pozwalają na wykonywanie multidyscyplinarnych procedur endowaskularnych w zakresie leczenia zaburzeń rytmu serca, kardiologii, radiologii i chirurgii naczyniowej. W ich zakresie pozostaje symulacja zabiegów: tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, tętnic udowych i biodrowych, tętnic wieńcowych, tętnic mózgowych, implantacji kardiowerterów-defibrylatorów oraz resynchronizacji, ablacji, przezskórnej wymiany zastawki aortalnej, endowaskularnego leczenia tętniaków aorty.


  Nauka zagadnień z dziedziny kardiologii z użyciem symulatorów endowaskularnych jest ciekawsza, bardziej obrazowa, łatwiej przyswajalna. Studenci mają niepowtarzalną okazję do oglądania, a przede wszystkim wykonywania zaawansowanych zabiegów endowaskularnych pod okiem specjalistów z dziedziny kardiologii inwazyjnej, elektroterapii, kardiochirurgów oraz chirurgów naczyniowych. Daje to z jednej strony możliwość poznania nowoczesnych metod leczenia, a z drugiej - zdobywania pierwszych doświadczeń w zakresie zabiegów małoinwazyjnych, które coraz częściej zastępują klasyczną chirurgię.


  Kontakt z pacjentem symulowanym – symulatorem nie tylko umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności kognitywnych, psychomotorycznych i interpersonalnych, ale i pozwala na realistyczne poznawanie określonych, dowolnych sytuacji klinicznych, w których ma prawo popełniać błędy bez ryzyka dla pacjenta. Wykorzystanie symulatorów endowaskularnych w procesie kształcenia studentów medycyny, lekarzy, lekarzy-rezydentów, daje możliwość zapoznania się i ćwiczenia procedur. Dodatkowo pozwala zebrać doświadczenia, które w przyszłości mogą pomóc w świadomym wyborze przyszłej specjalizacji.

 • EN - Symulator do echokardiografii przezprzełykowej
  EN -

  Istotną barierą w edukacji studentów medycyny, jak również lekarzy, jest nauka badań i procedur o charakterze inwazyjnym oraz semiinwazyjnym. W dziedzinie kardiologii taką trudność stanowi między innymi nauka echokardiograficznego badania przezprzełykowego. W warunkach klinicznych istnieją jedynie możliwości biernej obserwacji wykonywanych badań ze względu na jego uciążliwość dla chorego. Z tego też powodu zwykle unika się wydłużania czasu badania o czas potrzebny dla przekazania umiejętności osobom uczącym się. Komfort badanego pozostaje więc w opozycji do celów edukacyjnych.


  Obecnie istnieją możliwości nauki studentów i lekarzy przezprzełykowego badania echokardiograficznego w oparciu o fantom Heart Works. Fantom ten pozwala na dogłębne sprawdzenie swoich wiadomości związanych z anatomią serca i korelowanie ich z obrazami uzyskiwanymi w badaniu ultrasonograficznym. Ponadto nauka tym sposobem pozwala na zaznajomienie się z obsługą typowej sondy do badań przezprzełykowych. Stosowanie fantomu Heart Works powinno być obligatoryjne wśród grona adeptów zajmujących się ultrasonografią serca.

 • EN - Symulator do resuscytacji i intensywnej terapii
  EN -

  W Ośrodku dostępne jest również szkolenie na zaawansowanym, wielofunkcyjnym fantomie do nauki podstawowych oraz zaawansowanych czynności reanimacyjnych. Może on służyć jako narzędzie ćwiczeń w czasie zajęć praktycznych z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii czy chirurgii. Posiada możliwość zaprezentowania różnych objawów klinicznych, które mogą być zbadane przez osobę szkolącą się, np.: zmiany osłuchowe nad polami płucnymi i sercem, zaburzenia rytmu serca, wartość ciśnienia tętniczego, obecność tętna na obwodzie czy ocena szerokości źrenic.


  Istnieje również możliwość wykonania wielu inwazyjnych procedur, np. takich jak: założenie wkłucia do żyły obwodowej, wentylacja workiem ambu, założenie maski krtaniowej, intubacja przez usta lub nos (z możliwością kontroli położenia rurki metodą osłuchiwania), nakłucie błony pierścienno-tarczowej (z możliwością prowadzenia wentylacji tą drogą), nakłucie odmy opłucnowej, założenie drenażu do klatki piersiowej, prowadzenie bezpośredniego masażu serca, wykonanie kardiowersji bądź defibrylacji w przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu i inne.


  Dzięki oprogramowaniu komputerowemu możemy tworzyć scenariusze odpowiadające zaplanowanym przez nas sytuacjom klinicznym. Wówczas, po uruchomieniu odpowiedniego scenariusza, fantom zaprezentuje zespół objawów klinicznych wybranych przez nas wcześniej, w zależności od tego czy podjęte przez osobę szkolącą się czynności będą prawidłowej czy nie, z upływem czasu dojdzie do poprawy stanu klinicznego „pacjenta” lub zatrzymania krążenia. Fantom ten jest niezastąpionym narzędziem ułatwiającym i zwiększającym efektywność szkolenia studentów medycyny i ratownictwa medycznego, lekarzy, pielęgniarek, itp.