We are here to rescue, treat, give hope...
 • Accessibility buttons
  Go to content
  Alt
  1
  Site map
  Alt
  2
  Text only version
  Alt
  3
  High contrast version
  Alt
  4
  Search
  Alt
  5
  * On Mac, use Ctrl + Option (⌥) instead of the Alt key
 • Site map

EN - realizowane badania kliniczne i prace badawcze

EN -

„Randomizowane wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo antykoagulantu REG-1 w porównaniu do biwalirudyny u pacjentów poddawanych angioplastyce” PI: prof. Mariusz Gąsior